RI-LINKS2UA - Strengthening Research and Innovation Links towards Ukraine

Follow us

RI-LINKS2UA infoday on nanosciences, nanotechnologies, materials & new production technologies in Horizon 2020

Проект рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» RI-LINKS2UA продовжує інформаційну підтримку українських потенційних учасників міжнародних консорціумів шляхом організації заходів, спрямованих на поширення обізнаності щодо програми «Горизонт 2020».

RI-LINKS2UA Event

  • May 25, 2016
  • E.O Paton Electric Welding Institute of the NASU (11, Bozhenko str.), Kiev
  • Ukraine
  • Important

Website: Link

Contact: m.ivasyshin@gmail.com

Post Date: May 24, 2016

Tags: Capacity building, Horizon 2020

В ході таких заходів передбачено безпосереднє спілкування з представниками відповідних директоратів Європейської комісії, закордонними учасниками міжнародних проектів, можливість отримати актуальну інформацію з перших рук, поставити питання та розширити коло контактів.

Інформаційний день за тематичним напрямом «Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові технології виробництва», відбудеться 25 травня 2016 р. в Києві в рамках конференції «Композиційні матеріали: отримання, використання та ресурс», яка проводиться за рішенням Наукової ради з нових матеріалів, що діє у складі Міжнародної асоціації академій наук. Місце проведення – Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, вул. Боженка, 11.

Захід та дискусія щодо використання можливостей програми «Горизонт 2020» для розвитку зазначеного тематичного напряму в України відбудеться за участю за представника Генерального директорату Єврокомісії з досліджень та інновацій, а також партнерів проекту RI-LINKS2UA з Польщі.

Реєстраційну форму для участі прохання надіслати до 23 травня на адресу m.ivasyshin@gmail.com

Попередня програма Інфодня додається.

Event Calendar

RI-LINKS2UA External

Share on